Print 

   Latvijas Transpersonālās psiholoģijas un psihoterapijas asociācija

Latvijas Transpersonālās psiholoģijas un psihoterapijas asociācija (LTPPA) apvieno psihologus, psihoterapeitus, mākslas terapeitus, medicīnas darbiniekus, sociālos darbiniekus, māksliniekus un pedagogus no Latvijas, kas savā darbā ar pacientiem/klientiem/audzēkņiem izmanto transpersonālās psiholoģijas un psihoterapijas metodes.  

 Asociācijas mērķis ir ieviest un attīstīt transpersonālo psiholoģiju, organizējot seminārus, apmācības, kā arī dažādas radošās aktivitātes.
Latvijas transpersonālās psiholoģijas un psihoterapijas asociācija ir Eiropas transpersonālās asociācijas (EUROTAS) biedrs kopš 2006.

 2006. gadā LTPPA ir uzņemta Eiropas transpersonālajā asociācijā   (EUROTAS  http://www.eurotas.org) un  pieredzes apmaiņas un sadarbības projektu realizēšanas nolūkos tā sadarbojas arī ar speciālistiem no ASV Transpersonālās psiholoģijas asociācijas  Association for Transpersonal Psychology http://www.atpweb.org, Sofijas universitāti Sofia University Kalifornijā  www.sofia.edu, kā arī ar Fēnikss Institūtu Austrālijā  Phoenix Institute of Australia http://phoenixinstitute.com.au