izglītība

Informācija pa e-pastu:

  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

2013. gada 7. novembrī Izglītības kvalitātes Valsts dienestā tika izdota reģistrācijas apliecība Nr. 3360802072 profesionālās tālākizglītības un pilnveides izglītības iestādei „TRANSPERSONĀLĀS IZGLĪTĪBAS INSTITŪTS”

Izglītības iestādes dibinātājs ir biedrība „Transpersonālās izglītības institūts”, kas reģistrēta LUR 28.08.2013., Reģ. Nr.40008213880.

 

Biedrības mērķi:

 Izveidot mācību iestādi speciālistu profesionālajai pilnveidei un tālākizglītībai, kā arī interešu izglītībai transpersonālajā jomā.

 Izveidot un realizēt starptautiskiem standartiem atbilstošas profesionālās pilnveides un tālākizglītības programmas transpersonālajā psiholoģijā, un ar to saistītās apakšnozarēs.

 Rīkot izglītojošus pasākumus transpersonālās psiholoģijas un transpersonālās psihoterapijas jomā.

 Veikt, popularizēt, piedalīties un veicināt pētījumus transpersonālās psiholoģijas zinātnes jomā.

 Sadarboties ar citām Eiropas un pasaules organizācijām.

Profesionālās tālākizglītības un pilnveides izglītības iestāde „TRANSPERSONĀLĀS IZGLĪTĪBAS INSTITŪTS”

   This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

www.transpersonalaizglitiba.lv

 +371 29528591 (Ingrida Indāne)

+ 371 26466983 (Ilona Helēna Gaile)

Licenzēšanai tiek gatavota profesionālās pilnveides programma „Transpersonālā konsultēšana”(1400 st. / 3 gadi). Programma tiek veidota sadarbībā ar Eiropas, Austrālijas un ASV transpersonālās psiholoģijas un holistiskās izglītības mācību iestādēm. Pieaicināti profesionāli pedagogi un transpersonālās psiholoģijas speciālisti - no Latvijas, ES, Krievijas un ASV. Programmu plānojam uzsākt 2014. gada beigās.

Papildus informācija par norises vietu un laiku sekos. Interesentus lūdzam rakstīt/pieteikties pa e-pastu: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Latvijas transpersonālās psiholoģijas profesionālas asociācijas biedru sertifikāciju veic

EIROPAS TRANSPERSONĀLĀS ASOCIĀCIJAS (EUROTAS) sertifikācijas un akreditācijas komiteja* (ECCA - EUROTAS COMMITTEE FOR CERTIFICATION AND ACCREDITATION) PĒC LTPPA REKOMENDĀCIJAS.

Vadošie transpersonālā psihoterapeita sertifikācijas kritēriji

Transpersonālā psihoterapija izmanto apziņas izmaiņas, ar to saprotot ne-pataloģisku kvantitatīvu un kvalitatīvu apziņas paplašnāšanu kā līdzekli personas identitātes (ego) un tās psiholoģisko funkciju pētīšanai un restrukturēšanai, tādējādi veicinot personības vienotību un atveseļošanos.

1. PIEREDZĒ BALSTĪTA PAŠIZZIŅA

     1.1. Pašizziņas kritērji transpersonālajai apmācībai
            Regulāras EUROTAS atzītas transpersonālās psiholoģijas metodes nodarbības 2 gadu garumā, vismaz 100 stundas

     1.2. Pašizziņas kritēriji sertifikācijai apmācības beigās
            3 gadi (250 stundas) prakse EUROTAS atzītā transpersonālās psihoterapijas metodē. 
            Tas var iekļaut arī iepriekšminētās 100 stundas.

2. TEORĒTISKĀ BĀZE

     Pamatteorijas:
          - 250 akadēmiskās stundas

     Pamatteorijas (minimums): 
          - Cilvēces attīstības teorijas 
          - Psihopataloģija 
          - Pamatkoncepti kognitīvi-biheiviorālajā, psihoanalītiskajā un humānistiskajā novirzienā

     Transpersonālās (specifiskās) teorijas: 
          - 150 akadēmiskās stundas

     Specifisko teoriju minimums:
          - Transpersonālās kustības vēsture 
          - Garīgās tradīcijas 
          - Pārmaiņu teorijas 
          - Transpersonālo metožu un skolu pārskats 
          - Transpersonālās psihoterapijas novirziens 
          - Cilvēka apziņas kartes 
          - Garīgā un eksistenciālā krīze 
          - Dzīļu psiholoģija 
          - Cilvēces attīstības teorija

3. METODOLOĢIJA (terapeitiskās izglītības pamati)

     Dažādu transpersonālo metožu pārskats
         - 100 akadēmiskās stundas
           Specifiskās metodes (apmācība par specifiskuiem transpersonālās terapijas modeļiem) 
         - vismaz 200 ak.st.

     Transpersonālā darba supervīzija
         - 100 ak.st.

     Terapeitiskā prakse
         - 2 gadu prakse, lietojot specifiskas transpersonālās metodes vidēji ar 5 individuāliem klientiem vai grupu 
           ar vismaz 5 klientiem + supervīzora vērtējums par darba efektivitāti

4. MAKSA PAR SERTIFIKĀCIJU

 (Eiropas transpersonālās psihoterapijas sertifikāts – European Certificate for Transpersonal

     Psychotherapy - ECTP) 
     Rietumeiropas valstis – 100 € 
     Austrumeiropas valstis – 40 € 
     Šo summu maksā katrs ECTP kandidāts, sertifikācija ir derīga uz 5 gadiem.
     Ja sertificētais terapeits vēlas ievietot savu vārdu EUROTAS sertficēto psihoterapeitu sarakstā mājas lapā, 
     maksa ir 30€ (Rietumeiropas valstis) un 20€ (Austrumeiropas valstis) gadā.

5. PIETEIKŠANĀS PROCESS

     a) Kandidātam ir jāaizpilda ECTP un jāsūta pa e-pastu vai pastu EUROTAS Sertifikācijas un akreditācijas Komisijai, 
         pievienojot nacionālās asociācijas rekomendāciju, detalizētu CV un   atbilstošo setifikātu kopijas.
     b) Vienlaicīgi jāveic arī maksājums par sertifikāciju. Ja kandidāts netek apstiprināts, 70% iemaksātās summas tiek atmaksāta. 
     c) ECCA irūpīgi izskata visus pieteikumus un atbild, cik ātri iespējams.

6. ATJAUNOŠANĀS KRITĒRIJI

     Atjaunojot sertifikātu katrus 5 gadus, katrs psihoterapeits:
     a) Ieniedz atzīta supervizora vērtējumu par savu darbu un regulāram supervīzijām; 
     b) Pierāda, ka ir turpinājis savu izglītību Transpersonālās psihoterapijas jomā 
     c) Maksā 100€ (Rietumeiropas valstis) vai 40€ (Austrumeiropas valstis)

(*) The Committee:
Ph.D. Vitor Rodrigues, Portugal   This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.  
Quinta da Troca, Garraia 
7005-837 Evora 
Portugal

Bernadette Blin-Lery, France   This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.  
Ph.D. Gennady Brevde, Russia   This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.  
Dr. Ingo Benjamin Jahrsetz, Germany   This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.  
Dr. Hans-Peter Weidinger, Austria   This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

When you send the documents by email please put as subject “EUROTAS Certification”.

Latvian Belarusian Chinese (Traditional) Danish English Estonian Finnish French German Hungarian Italian Lithuanian Norwegian Portuguese Russian Spanish Swedish

JAUNUMI

TRANSPERSONĀLĀS
IZGLĪTĪBAS INSTITŪTS

lasīt tālāk..


 

  Jaunākie raksti

  GARĀ PUPA 2020

  10. Transpersonālā “Garā Pupa” brīvdabas pasākums ...

  publikācijas

  + View

  “GARĀ PUPA’’ 2018: ...

  Ассоциация трансперсональной психологии и ...

  publikācijas

  + View

  GARĀ PUPA (TALL ...

  Latvian Transpersonal Psychology and ...

  publikācijas

  + View

  GARĀ PUPA 2018: DABAS ...

  Latvijas Transpersonālās psiholoģijas un ...

  publikācijas

  + View

  LTPPA Ētikas kodekss

  LTPPA Ētikas kodekss Ikviens Latvijas ...

  asociācijas biedri

  + View

  LTPPA Ētikas kodekss

  Latvijas Transpersonālās psiholoģijas un ...

  asociācijas biedri

  + View

  We have 9 guests and no members online

  Scroll to top