asociācijas biedri

LTPPA biedru saraksts

 Nr

Iestāšanās
gads

Vārds, uzvārds

E-pasta adrese

Atrašanas vieta

Nodarbošanās

1.

2009

Ingrida Indāne

 

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Rīga

Transpersonālās psiholoģijas speciālists, EUROTAS sertifikāts transpersonālajā psihoterapijā

2.

2009

Ineta Kona

 

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Rīga

Psihologs, EUROTAS sertifikāts transpersonālajā psihoterapijā

3.

2009

Vineta Lagzdiņa

 

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Austrālija

Transpersonālās psiholoģijas speciālists, EUROTAS sertifikāts transpersonālajā psihoterapijā

4.

2009

Liene Vēsmiņa

 

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Liepāja

Psihologs, EUROTAS sertifikāts transpersonālajā psihoterapijā

5.

2010

Aivis Dombrovskis

 

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Rīga

Psihologs, psihoterapeits, EUROTAS sertifikāts transpersonālajā psihoterapijā

6.

2010

Dace Visnola

 

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Rīga

Mākslas terapeite

7.

2012

Inese Pastare

 

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Rīga/Vācija

Mūzikas terapeite

8.

2012

Marija Sorokina

 

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Rīga

Psihologs, EUROTAS sertifikāts transpersonālajā psihoterapijā

9.

2013

Aija Dudkina

 

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Salaspils

Psihologs

10.

2013

Uno Lācis

 

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Rīga

Transpersonālais konsultants, procesuāla darba fasilitātors

11.

2013

Kristīne Maka

 

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Brocēni

Psihologs

12.

2014

Rita Zālīte

 

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Jūrmala

Strukturālo sistēmisko sakārtojumu vadītāja, neirografikas instruktore

13.

2016

Jānis Ieviņš

 

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Rīga

Šamanisko prakšu speciālists

14.

2017

Gatis Šķila

 

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Rīga

 

15.

2017

Juris Batņa

 

 

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

Rīga

Psihoterapeits, pirtnieks, latviskās dzīvesziņas skolotājs, EUROTAS sertifikāts transpersonālajā psihoterapijā

16.

2018

Inese Ērgle

 

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Rīga

Personālvadības speciālists

 
17. 2018

Sarmīte Baumane

 

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. Rīga

SPA meistars

 
18. 2018

Sandra Dzilna

 

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. Rīga

Psihologs, filozofs

 
19. 2018

Otto Dreijers

 

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. Jūrmala

Transpersonālais konsultants, ķermeņorientēto prakšu meistars, šamanisko prakšu vadītājs

 
20. 2018

Ilga Kušnere

 

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. Smiltene

Transpersonālais konsultants, personības un profesionālās izaugsmes trenere 

21. 2020

Inga Krastiņa

 

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. Rīga

Transpersonālais konsultants 

22. 2020

Ivita Pičukane

 

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. Rīga

Veselības aprūpes speciāliste, pirts meistare

 
23. 2020

Inga Gulbe

 

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. Rīga

Sociālais darbinieks

24. 2020

Lita Melbārde

 

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. Bauska

Transpersonālais konsultants, EUROTAS valdes locekle 

25. 2020

Ligita Auzere

 

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Rīga

Transpersonālais konsultants

26. 2020

Daina Pečate

 

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Jūrmala

Transpersonālais konsultants

27. 2020

Ligija Braža

 

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Babītes novads

Transpersonālais konsultants

28. 2020

Iveta Letapure

 

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Ķekavas novads

Transpersonālais konsultants

29. 2020

Jolanta Jaunzeme

 

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Liepāja

Transpersonālais konsultants

30. 2020 Andra Šulce

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

Rīga

Transpersonālais konsultants, EUROTAS sertifikāts transpersonālajā psihoterapijā

31. 2021

Andris Mucenieks

 

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Ķekavas novads

Transpersonālais konsultants

32. 2021

Santa Viļķina

 

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Jūrmala

Personīgās izaugsmes praktiķis

33. 2021

Ruta Virbule

 

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Piņķi

Transpersonālais konsultants, EUROTAS sertifikāts transpersonālajā psihoterapijā

34. 2021

Ilona Šulte

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Cēsis

Transpersonālais konsultants

35. 2021

Daiga Jēkabsone

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

  Transpersonālais konsultants

LTPPA valde
kopš 2021.gada 15.februāra:

 

Rita Zālīte, valdes priekšsēdētāja. Sociālo zinātņu bakalaurs psiholoģijā, maģistrs cilvēkresursu vadībā. Neirografikas speciāliste un instruktore, strukturālo sistēmisko sakārtojumu vadītāja. Viena no mākslas terapijas virziena attīstītājiem Latvijā, Latvijas mākslas terapijas asociācijas valdes locekle 2004-2010. Transpersonālās mākslas terapijas metodes apguvusi pie Fausto Sergeja Sommera (Šveice) un Natālijas Purnis (Krievija). Izmantojot mākslas metodes un citas pieejas, ar grupām un individuāli strādā kopš 2003.gada.
15 gadu darba pieredze kā vairāku augstskolu docētājai. Profesionālo interešu lokā simbolu psiholoģijas, sistēmisko sakārtojumu, mītu un pasaku, asociatīvo un orākula kāršu, labirintu un mākslas metožu izmantošana transpersonālajā konsultēšanā.
Aizraušanās: fotografēšana.
Facebook: https://www.facebook.com/zelta.kompass

 

Andris Mucenieks, valdes priekšsēdētajas vietnieks. Sociālo zinātņu bakalaura grāds tiesību zinātnēs. Transpersonālās izglītības institūta absolvents programmā “Transpersonālā psiholoģija un konsultēšana”. Ilggadēja pieredze uzņēmējdarbībā. Apzinātības prakšu un meditācijas tehniku praktiķis.
Konsultēšanas darba pamatā holistiskā pieeja, izmantojot apzinātībā balstītu metožu, ķermeņa orientētas terapijas un regresīvo ceļojumu tehnikas. Padziļināti interesējas un pēta dažādas Austrumu un Rietumu vieduma tradīcijas un to mistiskās skolas.
Aizraušanās: pārgājieni dabā, meditāciju retrīti.

 

Ligija Braža, valdes locekle. Sociālo zinātņu maģistre ekonomikā, Transpersonālā izglītības institūta 2020.gada absolvente, NLP meistare. Darbojas krīžu konsultāciju centrā “Skalbes” kā krīžu konsultants, sniedzot nepieciešamo emocionālo atbalstu. Konsultē individuālos klientus, izmantojot NLP un transpersonālās metodes mērķu, vērtību un sevis meklējumos. Vada grupas, meistarklases psihoemocionālo stāvokļu līdzsvarošanai.
Aizraujas ar labirintu pētniecību, veidošanu un izmanto tos kā lielisku darba instrumentu dzīves situāciju refleksijai, analīzei, spēka un resursu meklēšanai.
https://www.facebook.com/BrazuLabirints

JAUNUMI

TRANSPERSONĀLĀS
IZGLĪTĪBAS INSTITŪTS

lasīt tālāk..


 

Jaunākie raksti

Uno Lācis: Mīlestība ir ...

Mīlestība ir viss, kas tev ir vajadzīgs...   ...

publikācijas

+ View

Rita Zālīte: ...

Neirografika kā efektīva metode savas realitātes ...

publikācijas

+ View

Ilga Kušnere: Atziņas ...

Atziņas par transpersonālās psiholoģijas metožu ...

publikācijas

+ View

Uno Lācis: Dzīvot ...

Dzīvot jēgpilnu un apzinātu darba un privāto ...

publikācijas

+ View

Ingrida Indāne: Top ...

Top jauna autormetode - Transpersonālā vides ...

publikācijas

+ View

Top jauna autormetode - ...

Ingrida Indāne, LTTPA biedre, MA, psiholoģe, ...

publikācijas

+ View

We have 9 guests and no members online

Scroll to top