Print 

Atziņas par transpersonālās psiholoģijas metožu izmantošanu skolotāju profesionālās kompetences pilnveidē

 

Ilga Kušnere

LTTPA biedre, personības un pedagogu profesionālās izaugsmes trenere, transpersonālais psihologs – konsultants.

 

Esmu beigusi Transpersonālās psiholoģijas institūtu, gūta pieredze starptautiskajās Transpersonālās psiholoģijas konferencēs, tāpēc savās izstrādātajās skolotāju profesionālās kompetences pilnveides autorprogrammās izmantoju dažādas transpersonālās psiholoģijas metodes: vizualizāciju, asociatīvo domāšanu, drāmu, apzinātības vingrinājumus. Nodarbībās esmu iekļāvusi vairākas metodes, kas sekmē pedagogu emocionālās atsaucības veidošanos.

Mūsdienās izglītībā tiek īstenota veseluma pieeja. Lai Latvijas pedagogi savā darbībā meistarīgi varētu īstenot veseluma pieeju, kas sevī ietver prāta, emociju, sirds, ķermeņa, elpas apzinātu klātesamību mācību procesā, tad pašiem ir veicams dziļš pašizglītošanās darbs.

Parasti augstāks rezultāts tiek sasniegts ar tām metodēm, kurās vienlaikus tiek piesaistīts gan prāts, gan sirds, ķermenis, emocijas un elpa. Par to liecina aptaujāto pedagogu atbildes uz nodarbību refleksijas jautājumu:

 

Kādas ir manas piedzīvotās izjūtas nodarbības laikā?

 

 

Mani novērojumi par to, kas notiek ar grupas dalībniekiem:

 

 

Darba procesā izmantoju savu radīto metodisko paņēmienu“ Ko es uzzinu par sevi?”, kas ir izveidots kā personības izaugsmes kārtis ( komplektu veido 70 kartītes), kurām par pamatu ir kultūras kods, kas ņemts no dzejnieces Aspazijas autobiogrāfiskā atmiņu krājuma “ Zila debess zelta mākoņos”( Aspazija,1968).

 

Izmantojot šo metodisko paņēmienu, pedagogiem mācīšanās procesā ir iespēja sevi iepazīt un pilnveidot caur personisko, kolektīvo un kultūras zemapziņu. Izstrādātais metodiskais paņēmiens personības izaugsmi veicina caur asociatīvo domāšanu.

 

Dalībnieki, pielietojot šīs personības izaugsmes kārtis dažādās mācību fāzēs un mācīšanās situācijās, sniedzot atgriezenisko saiti atzīst, ka metodiskais paņēmiens: pieļauj plašas izmantošanas iespējas, paplašina pedagoģisko domāšanu, ir iespēja sajust sevi un ieklausīties sevī, parāda vārda iedarbības spēku uz domām, emocijām un darbību, notiek mentālu un emocionālu ieradumu veidošanās, kā arī ir iespēja apzināties un izmantot savus iekšējos spēka resursus.

 

Atbildot uz jautājumu: Kādi ir ieguvumi personības izaugsmē, izmantojot izvēlēto paņēmienu? Pedagogi atzīst, ka piedzīvotais paņēmiens pilnveido:

 

Praktiskā darbība pedagogu grupās, veiktais un zinātniski pierādītais pētījums apstiprina domu, ka transpersonālās psiholoģijas metodes palīdz cilvēkam caur pašizziņu piedzīvot pašizaugsmi un rada iespēju apzināties savus spēka resursus.