LTPPA valde
kopš 2021.gada 15.februāra:

 

Rita Zālīte, valdes priekšsēdētāja. Sociālo zinātņu bakalaurs psiholoģijā, maģistrs cilvēkresursu vadībā. Neirografikas speciāliste un instruktore, strukturālo sistēmisko sakārtojumu vadītāja. Viena no mākslas terapijas virziena attīstītājiem Latvijā, Latvijas mākslas terapijas asociācijas valdes locekle 2004-2010. Transpersonālās mākslas terapijas metodes apguvusi pie Fausto Sergeja Sommera (Šveice) un Natālijas Purnis (Krievija). Izmantojot mākslas metodes un citas pieejas, ar grupām un individuāli strādā kopš 2003.gada.
15 gadu darba pieredze kā vairāku augstskolu docētājai. Profesionālo interešu lokā simbolu psiholoģijas, sistēmisko sakārtojumu, mītu un pasaku, asociatīvo un orākula kāršu, labirintu un mākslas metožu izmantošana transpersonālajā konsultēšanā.
Aizraušanās: fotografēšana.
Facebook: https://www.facebook.com/zelta.kompass

 

Andris Mucenieks, valdes priekšsēdētajas vietnieks. Sociālo zinātņu bakalaura grāds tiesību zinātnēs. Transpersonālās izglītības institūta absolvents programmā “Transpersonālā psiholoģija un konsultēšana”. Ilggadēja pieredze uzņēmējdarbībā. Apzinātības prakšu un meditācijas tehniku praktiķis.
Konsultēšanas darba pamatā holistiskā pieeja, izmantojot apzinātībā balstītu metožu, ķermeņa orientētas terapijas un regresīvo ceļojumu tehnikas. Padziļināti interesējas un pēta dažādas Austrumu un Rietumu vieduma tradīcijas un to mistiskās skolas.
Aizraušanās: pārgājieni dabā, meditāciju retrīti.

 

Ligija Braža, valdes locekle. Sociālo zinātņu maģistre ekonomikā, Transpersonālā izglītības institūta 2020.gada absolvente, NLP meistare. Darbojas krīžu konsultāciju centrā “Skalbes” kā krīžu konsultants, sniedzot nepieciešamo emocionālo atbalstu. Konsultē individuālos klientus, izmantojot NLP un transpersonālās metodes mērķu, vērtību un sevis meklējumos. Vada grupas, meistarklases psihoemocionālo stāvokļu līdzsvarošanai.
Aizraujas ar labirintu pētniecību, veidošanu un izmanto tos kā lielisku darba instrumentu dzīves situāciju refleksijai, analīzei, spēka un resursu meklēšanai.
https://www.facebook.com/BrazuLabirints

JAUNUMI

TRANSPERSONĀLĀS
IZGLĪTĪBAS INSTITŪTS

lasīt tālāk..


 

Jaunākie raksti

Uno Lācis: Mīlestība ir ...

Mīlestība ir viss, kas tev ir vajadzīgs...   ...

publikācijas

+ View

Rita Zālīte: ...

Neirografika kā efektīva metode savas realitātes ...

publikācijas

+ View

Ilga Kušnere: Atziņas ...

Atziņas par transpersonālās psiholoģijas metožu ...

publikācijas

+ View

Uno Lācis: Dzīvot ...

Dzīvot jēgpilnu un apzinātu darba un privāto ...

publikācijas

+ View

Ingrida Indāne: Top ...

Top jauna autormetode - Transpersonālā vides ...

publikācijas

+ View

Top jauna autormetode - ...

Ingrida Indāne, LTTPA biedre, MA, psiholoģe, ...

publikācijas

+ View

We have 14 guests and no members online

Scroll to top