visas

 

ATVĒRTA REĢISTRĀCIJA VASARAS GAIDĪTĀKAJAM FESTIVĀLAM

KLĀTBŪTNES, DZĪVES RADOŠUMA UN SPONTANITĀTES SVINĒŠANA

AICINĀTI VISI, KAS VĒLAS DZĪVOT AUGŠUP DZIĻUMĀ

IZBAUDOT ŠEIT UN TAGAD

ŠOREIZ KLĀTBŪTNES SVĒTKOS ESAT GAIDĪTI KOPĀ AR BĒRNIEM!

 

PROGRAMMA „KLĀTBŪTNE” SASTĀV NO ČETRIEM VIRZIENIEM:

ŠAMANISMA PRAKSES UN VĪZIJAS MEKLĒJUMI /„Vision Quest

Regina U Hess (Vācija) – Tumsas meditācija, šamanisma prakses un „Vision Quest”

Jānis Ieviņš (Latvija) – Senās zināšanas un rituāli

Uzklikšķini uz bildes, lai palielinātu

 

TANGO KĀ KLĀTBŪTNES PRAKSE

Isabella Kremere / Cremer, Ivans Harlans / Iwan Harlan (Vācija) - Tango un ķermeņa valodas māksla

Stefania Fazzone, Mateo Hju /Matteo Hu (Itālija) - Arhetipiskais tango

Ginta Šindlere / Schindler (Latvija/Vācija) – Tango joga

Uzklikšķini uz bildes, lai palielinātu

 

RADOŠUMS UN IMPROVIZĀCIJA

Jūlija Melnika / Julija Melnik (Lietuva) – Kontaktimprovizācija

Dana Indāne (Latvija) – Atbrīvota dabiskā balss kā klātbūtnes instruments

Ginta Šindlere /Schindler (Latvija/Vācija) – Dziedinošā rakstīšana

Laura Gustovska (Latvija) – Mans skaņu portrets

Jēkabs Nīmanis, Maksims Šenteļevs (Latvija) – Skaņa un telpa. Instrumentu gatavošana

Ingrida Indāne (Latvija) – Skicēšana no dabas

Līga Platais (Latvija) – Kā pārveidot savas mājas par vietu, ko mīlam

 

Uzklikšķini uz bildes, lai palielinātu

 

RADOŠUMA NODARBĪBAS BĒRNIEM

Sandra Mihailova (Latvija) – Biodeja bērniem (TANZPRO)

Laura Gustovska (Latvija) – Skaņu spēles

Ilze Elizabete Rasa (Latvija) – Raibā pupa mākslā

Jēkabs Nīmanis, Maksims Šenteļevs (Latvija) – Kā pārveidot savas mājas par vietu, ko mīlam

Līva (Latvija) – Laimes putns

Līga Platais (Latvija) – Mana sapņu māja

Agnese Blumfelde (Latvija) – Rīta un vakara aktivitātes

Uzklikšķini uz bildes, lai palielinātu

 

 

PAPILDUS IESPĒJAS:

(individuāli vienojoties par samaksu)

Līva (Latvija) - Amuletu izgatavošana

„Visuma viesstrādnieki” – „Zvaigžņu bīdīšana”, „Karmas stutēšana” u.c.

Inese Krūmiņa (Latvija) - Pirts rituāli

 

 

Par dalību tiks izsniegti Latvijas Transpersonālās psiholoģijas un psihoterapijas asociācijas (LTPPA) sertifikāti.

 

DALĪBAS MAKSA PAR PIEDALĪŠANOS FESTVĀLĀ

GARĀ PUPA 2015

“Agro putnu” draudzīgā cena līdz 1. aprīlim

€ 130,-

“Agro putnu” draudzīgā cena LTPPA biedriem līdz 1 aprīlim

€ 100,-

2. aprīlis – 1. maijs

€160,-

2. maijs – 1. jūnijs

€180,-

2. jūnijs – 2. jūlijs

€200,-

3. jūlijā (ierašanās dienā)

€220,-

Bērniem līdz 13 gadiem

€ 50,-

LTPPA biedriem 10% atlaide (no 2. aprīļa)

Bērni līdz 18 gadiem festivālam tiek reģistrēti un dzīvo kopā ar vecākiem/ aizbildņiem,

kas uzņemas pilnīgu atbildību par nepilngadīgajiem, apstiprinot to rakstiski

PAPILDUS IZDEVUMI (par 4 dienām):

Dzīvošana/ gulta mājā – € 28,-

Telts vieta un koplietošanas telpu izmantošana – €20,- (no personas)

Ēšana - € 40,- (bērniem līdz 13 gadiem atlaides ēdināšanā)

FESTIVĀLA DARBA VALODAS: latviešu un angļu. Tulkojums tiks nodrošināts pēc vajadzības.

Dalība tiek reģistrēta, kad LTPPA kontā iemaksāta reģistrācijas maksa € 130.-

(LTPPA biedriem – € 100,-)

Neierašanās gadījumā reģistrācijas maksa pēc 01.06.2015. tiek atgriezta 50% apmērā (līdz tam 100%)!

 

Lejuplādēt "Pieteikuma anketa LV" .doc


Lejuplādēt "Pieteikuma anketa ar bērniem LV" .doc

 

Rekvizīti:

Nosaukums: LTPPA, Reģ. Nr. 40008060031

Banka: SEB banka, Bankas konta Nr. LV 38UNLA 0050015086480

Maksājuma mērķī norādīt dalībnieka vārdu, uzvārdu un tekstu:

dalības maksa Garā Pupa 2015.

Informācija:

Latvijas Transpersonālās psiholoģijas un psihoterapijas asociācijas

(LTPPA) mājas lapā www.transpersonal.lv un www.facebok.com/gara.pupa.3

Pieteikšanās kārtība:

Pieteikšanās anketu lejupielādēt www.transpersonal.lv un nosūtīt aizpildītu anketu

uz e-pastu This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. , ar kopiju (CC) uz e-pastu This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

Papildus informācija:

Liene Vēsmiņa

E-pasts: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Tel.: (+371) 29184719

www.facebook.com/ Liene Vēsmiņa

 

 

OPEN REGISTRATION FOR THE MOST EXPECTED SUMMER FESTIVAL

CELEBRATION OF PRESENCE, LIFE'S CREATIVITY AND SPONTANEITY

WELCOME ALL, WHO WANT TO LIVE THEIR LIFE IN THE PRESENT ON A HIGHER DEPTH.

YOU ARE WELCOME TO THIS FESTIVAL OF PRESENCE TOGETHER WITH YOUR KIDS!

 

THE FESTIVAL PROGRAMM CONSISTS OF FOUR THEMES:

SHAMANIC PRACTICES AND VISION QUEST

Regina U Hess (Germany) - Darkness Meditation, Shamanic Practices and Vision Quest

Janis Ievins (Latvia) Ancient Wisdom and Rituals

 Click photo to enlarge

 

TANGO AS A PRACTICE OF PRESENCE

Isabella Cremer, Iwan Harlan (Germany) - The Art of Tango and Body Language

Stefania Fazzone, Matteo Hu (Italy) - Archetypal Tango

Ginta Schindler (Latvia/Germany) - Tango Yoga

 Click photo to enlarge

 

CREATIVITY AND IMPROVISATION

Julija Melnik (Lithuania) - Contact Improvisation

Dana Indāne (Latvia) - Released Natural Voice as a Tool for Presence

GintaSchindler(Latvia/Germany) - Healing Writing

Laura Gustovska (Latvia) - My Portrait in Sounds

Jēkabs Nīmanis, Maksims Šenteļevs (Latvia) - Sound and Space. Making Music Instruments

IngrIda Indāne (Latvija) - Sketching from Nature

Līga Platais (Latvia) - Therapy of your Dwelling Place

 Click photo to enlarge

 

CREATIVITY CLASSES FOR CHILDREN

Sandra Mihailova (Latvia) - Biodanza for Children (TANZPRO)

Laura Gustovska (Latvia) - Sound Games

Ilze Elizabete Rasa (Latvia) - The Motley Bean in Art

Jēkabs Nīmanis, Maksims Šenteļevs (Latvia) - Experiments in Environment

Liva (Latvia) – Bird of Happiness

Liga Platais (Latvia) – My Dream House

Agnese Blumfelde (Latvia) – Morning and Evening Activities

 

ADDITIONAL OPTIONS (costs agreed individually)

Līva (Latvia) - Making amulets • „Gastarbeiters of the Universe” - „Star Shifting & Karma Propping”, „Recall your Presence at the Creation of the World” etc. • Inese Krūmiņa (Latvia) - Sauna rituals

 

All participants will receive certificates issued by Latvian Association of Transpersonal Psychology and Psychotherapy (LTPPA)

 

FESTIVAL GARA PUPA 2015 ENTRY FEE

Early bird price by 01.04.2015

€ 130.-

02.04.2015-01.05.2015

€ 160.-

02.05.2015-01.06.2015

€ 180.-

02.06.2015-02.07.2015

€ 200.-

03.07.2015 (day of arrival)

€ 220.-

Children under the age of 13

€ 50.-

 

Children under the age of 18 must be registered and live together with their parents/guardians, and the latters must, by written confirmation, assume full responsibility for the formers

 

ADDITIONAL EXPENSES (1 person / 4 days):

Lodging (bed) in the house: € 28.-

Camping (place in own tent, use of showers, WC and common facilities): €20.-

Food: € 40.- (for children under the age of 13, discount for food will be applied)

FESTIVAL LANGUAGES : Latvian and English. Translation provided if necessary.

Your participation will be registered after the receipt of the registration fee € 130.-

into LTPPA's bank account.

 

In case of cancellation by 01.06.2015, the entry fee will be returned in full. In case of later cancellation, only 50% of the entry fee will be returned.

 

Download "Registration form / EN" .doc


Download "Registration form with kids / EN" .doc

 

Bank details:

Beneficiary: LTPPA, Reg. No. 40008060031

Bank: AS “SEB banka” • BIC: UNLALV2X • IBAN: LV38UNLA0050015086480

Please specify the name and surname of the participant in your payment order along with the following text:

‘Registr.fee GARA PUPA 2015’.

Information:

check the website of Latvian Association of Transpersonal Psychology and Psychotherapy

(LTPPA): www.transpersonal.lv, and www.facebok.com/gara.pupa.3

How to register:

Please download the entry form from www.transpersonal.lv, fill in and send to

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. , with a CC to This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

Additional questions: Liene Vesmina, email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. , phone: +371-29184719

www.facebook.com/ Liene Vesmina

Subcategories

Suspendisse at libero porttitor nisi aliquet vulputate vitae at velit. Aliquam eget arcu magna, vel congue dui. Nunc auctor mauris tempor leo aliquam vel porta ante sodales. Nulla facilisi. In accumsan mattis odio vel luctus. Fusce egestas, augue in fermentum euismod, quam ante mattis lorem, a tempor ipsum mi sed elit.

Suspendisse at libero porttitor nisi aliquet vulputate vitae at velit. Aliquam eget arcu magna, vel congue dui. Nunc auctor mauris tempor leo aliquam vel porta ante sodales. Nulla facilisi. In accumsan mattis odio vel luctus. Fusce egestas, augue in fermentum euismod, quam ante mattis lorem, a tempor ipsum mi sed elit.

Suspendisse at libero porttitor nisi aliquet vulputate vitae at velit. Aliquam eget arcu magna, vel congue dui. Nunc auctor mauris tempor leo aliquam vel porta ante sodales. Nulla facilisi. In accumsan mattis odio vel luctus. Fusce egestas, augue in fermentum euismod, quam ante mattis lorem, a tempor ipsum mi sed elit.

Suspendisse at libero porttitor nisi aliquet vulputate vitae at velit. Aliquam eget arcu magna, vel congue dui. Nunc auctor mauris tempor leo aliquam vel porta ante sodales. Nulla facilisi. In accumsan mattis odio vel luctus. Fusce egestas, augue in fermentum euismod, quam ante mattis lorem, a tempor ipsum mi sed elit.

Suspendisse at libero porttitor nisi aliquet vulputate vitae at velit. Aliquam eget arcu magna, vel congue dui. Nunc auctor mauris tempor leo aliquam vel porta ante sodales. Nulla facilisi. In accumsan mattis odio vel luctus. Fusce egestas, augue in fermentum euismod, quam ante mattis lorem, a tempor ipsum mi sed elit.

Suspendisse at libero porttitor nisi aliquet vulputate vitae at velit. Aliquam eget arcu magna, vel congue dui. Nunc auctor mauris tempor leo aliquam vel porta ante sodales. Nulla facilisi. In accumsan mattis odio vel luctus. Fusce egestas, augue in fermentum euismod, quam ante mattis lorem, a tempor ipsum mi sed elit.

Suspendisse at libero porttitor nisi aliquet vulputate vitae at velit. Aliquam eget arcu magna, vel congue dui. Nunc auctor mauris tempor leo aliquam vel porta ante sodales. Nulla facilisi. In accumsan mattis odio vel luctus. Fusce egestas, augue in fermentum euismod, quam ante mattis lorem, a tempor ipsum mi sed elit.

JAUNUMI

TRANSPERSONĀLĀS
IZGLĪTĪBAS INSTITŪTS

lasīt tālāk..


 

Jaunākie raksti

Uno Lācis: Mīlestība ir ...

Mīlestība ir viss, kas tev ir vajadzīgs...   ...

publikācijas

+ View

Rita Zālīte: ...

Neirografika kā efektīva metode savas realitātes ...

publikācijas

+ View

Ilga Kušnere: Atziņas ...

Atziņas par transpersonālās psiholoģijas metožu ...

publikācijas

+ View

Uno Lācis: Dzīvot ...

Dzīvot jēgpilnu un apzinātu darba un privāto ...

publikācijas

+ View

Ingrida Indāne: Top ...

Top jauna autormetode - Transpersonālā vides ...

publikācijas

+ View

Top jauna autormetode - ...

Ingrida Indāne, LTTPA biedre, MA, psiholoģe, ...

publikācijas

+ View

We have 16 guests and no members online

Scroll to top