piedāvājums sabiedrībai

  

    Gleznošana un zīmēšana ir gan vaļasprieks gan darbs, jo daudzus gadus  pasniedzu vizuālo mākslu skolā.  Darbošanās ar mākslas materiāliem ir sevis turpināšana, sevis apliecināšana, ieraudzīšana un apzināšana garīgā plāksnē, jo darba radīšanas process ir kā meditācija, kas ļauj atbrīvoties zemapziņai un sniegt jaunu informāciju par darba autoru par viņa vēlmēm, sapņiem. Tas, protams, var notikt tikai tad, ja ļaujamies savai iekšējai balsij darīt to, kas patīk, un kas sniedz gandarījumu. Tieši šis aspekts man liekas pats svarīgākais, jo tikai tad var rasties kaut kas vel nebijis un jauns, ko var nosaukt par radošā procesa gala rezultātu, radošs darbs ar savu vienreizēju enerģiju un starojumu. Viljams Džeims ir teicis: „Meklē to īpašo stāvokli, kas ļauj Tev dziļi un asi izjust, ka esi dzīvs, un tam līdzi nāks iekšējā balss, kas teiks: ”Tas esmu īstais es.” Un, kad būsi atradis šo stāvokli, dzīvo tajā”.

     Ekspresīvās mākslas terapijas nodarbību mērķis ir stiprināt pašapziņu un pašpārliecinātību, apzināties savus resursus un izpaust savas jūtas droša vidē, tādējādi dodot iespēju mazināt trauksmi un nedrošības izjūtas, kas radušās nerisināto problēmu rezultātā.

     Mākslas terapijas nodarbības pilnveido radošuma potenciālu, attīsta pašregulāciju, personības un profesionālo izaugsmi. Nodarbību laikā ir iespējams atjaunot psihoemocionālo un psihoenerģētisko potenciālu, kā arī stimulēt personas dziļāko resursu aktualizāciju, dzīves jēgas apjaušanu, profesionālās darbības jēgas apjaušanu, ticību saviem spēkiem, sava „Es” koncepcijas paplašināšanos.

Supervīzijas skolotājiem

Pētījuma „ Izdegšanas dinamika skolotājiem mākslas terapijas grupā”  ietvaros, esmu guvusi  pieredzi darbā ar skolotājiem. Parasti tiek runāts par to, ko skolotājs ir izdarījis ar bērnu, bet prakstiski nekad nerunā, kas notiek ar skolotāju. Skolotājiem darba kontaktos jāapslāpē savas emocijas, arī negatīvās, un jācenšas veidot sarunu korekti, kaut gan pārējie reizēm izgāž uz viņiem savu neapmierinātību un visas pretenzijas. Maksa par to var būt nežēlīgi liela, tāpēc ir vajadzīgi īpaši pasākumi, lai pazeminātu stresa pakāpi, un arī stresa menedžmenta apguve, lai šie cilvēki prastu mazināt stresu paši.

Viena no iespējām ir mākslas terapija.  Mākslas terapijas uzdevumi:

  • atvērt radošo potenciālu,
  • veicināt sasniegumus profesionalitātē caur personīgo vērtību attīstīšanu,
  • psihoenerģētiskā potenciāla atjaunošana, personīgo resursu apjaušana,
  • jēgas ieguve personīgā un profesionālā dzīvē,
  • ticības nostiprināšana saviem spēkiem,
  • „Es” koncepta attīstība.

    Tikai tas skolotājs, kas cenšas saprast pats sevi, kurš tiecas apzināties savus iekšējos konfliktus un veidus, kā izvairīties no tiem, ir reāli efektīvs mijiedarbībā ar skolēniem, jo izdegšana ir ļoti, saistīta ar to, kā mēs dzīvojam un kā uztveram apkārtējos cilvēkus, un kāda ir mijiedarbība ar apkārtējo pasauli. „ Skolotāja laba pašsajūta ir labas bērnu pašsajūtas ķīla”

JAUNUMI

TRANSPERSONĀLĀS
IZGLĪTĪBAS INSTITŪTS

lasīt tālāk..


 

Jaunākie raksti

Uno Lācis: Mīlestība ir ...

Mīlestība ir viss, kas tev ir vajadzīgs...   ...

publikācijas

+ View

Rita Zālīte: ...

Neirografika kā efektīva metode savas realitātes ...

publikācijas

+ View

Ilga Kušnere: Atziņas ...

Atziņas par transpersonālās psiholoģijas metožu ...

publikācijas

+ View

Uno Lācis: Dzīvot ...

Dzīvot jēgpilnu un apzinātu darba un privāto ...

publikācijas

+ View

Ingrida Indāne: Top ...

Top jauna autormetode - Transpersonālā vides ...

publikācijas

+ View

Top jauna autormetode - ...

Ingrida Indāne, LTTPA biedre, MA, psiholoģe, ...

publikācijas

+ View

Klātienē 23 viesi un nav reģistrētu lietotāju

Scroll to top