Latvijas Transpersonālās psiholoģijas un psihoterapijas asociācija (LTPPA) apvieno

psihologus, psihoterapeitus, mākslas terapeitus, medicīnas darbiniekus, sociālos darbiniekus,

māksliniekus un pedagogus no Latvijas, kas savā darbā ar pacientiem/klientiem/audzēkņiem

izmanto transpersonālās psiholoģijas un psihoterapijas metodes.

LTPPA Ētikas komisija sastāv no 3 LTPPA biedriem, kurus ievēl LTPPA biedru kopsapulce.

LTPPA Ētikas komisija kopš 2021. gada 15. februāra:

1. Marija Sorokina

2. Iveta Letapure

3. Inga Gulbe

LTPPA Ētikas kodekss  lasīt tālāk..

 

or download the   LTPPA tikas kodekss.pdf

JAUNUMI

TRANSPERSONĀLĀS
IZGLĪTĪBAS INSTITŪTS

lasīt tālāk..


 

Scroll to top