Biedrība apvieno transpersonālās psihoterapijas speciālistus

 

Transpersonālā psiholoģija ir...

 

Transpersonālais klubs ir brīva un atvērta viedokļu apmaiņas laboratorija

 

Biedrība sertificē speciālistus atbilstoši Eiropas psihoterapijas asociācijas prasībām

 

Transpersonālā Vasaras skola Garā Pupa dabā ir sevis piedzīvošana dabā

Kalendārs – visi pasākumi un jaunumi

Calendar of Events

Pi Pir

Ot Otr

Tr Tre

Ce Cet

Pi Pie

Se Ses

Sv Sve

0 events,

0 events,

0 events,

0 events,

0 events,

0 events,

0 events,

0 events,

0 events,

0 events,

0 events,

0 events,

0 events,

0 events,

0 events,

0 events,

0 events,

0 events,

0 events,

0 events,

0 events,

0 events,

0 events,

0 events,

1 event,

Garā Pupa 2024

1 event,

1 event,

1 event,

0 events,

0 events,

0 events,

0 events,

0 events,

0 events,

0 events,

Sertifikācija

Latvijas Transpersonālās psiholoģijas un psihoterapijas asociācijā (LTPPA) sākot ar 2022.gada  maiju tiks sertificēti psihoterapijas speciālisti transpersonālajā psihoterapijā ar mērķi nodrošināt šo speciālistu kvalifikācijas atbilstību LTPPA standartiem. Šo standartu pamatā ir Eiropas Transpersonālās Asociācijas EUROTAS Psihoterapijas Sekcijas (ESTP) vadlīnijas transpersonālās psiholoģijas un psihoterapijas speciālistu izglītībai un sertifikācijai, kas veidotas, vadoties no Eiropas Psihoterapijas asociācijas formulētajiem profesionālās izglītības un kompetences kritērijiem un Strasbūras deklarācijas par psihoterapiju (1990) vadlīnijām. Latvijas Republikas tiesiskā regulējuma ietvaros prasības kandidātiem atbilst LR Ministru kabineta noteikumu Nr. 264 “Noteikumi par Profesiju klasifikatoru, profesijai atbilstošiem pamatuzdevumiem un kvalifikācijas pamatprasībām” noteiktajiem profesijas “psihoterapijas speciālists” (profesijas kods Nr. 2634 12) kvalifikācijas prasībām.

Biedru nauda un ziedojumi

Latvijas transpersonālās psiholoģijas un psihoterapijas asociācijas biedra nauda 2021.gadā ir 30 eiro. Ikgadējo biedra naudu lūdzam samaksāt līdz katra gada 31.maijam. Ja nepieciešams rēķins, lūdzu to jautāt: 

Būsim pateicīgi arī par ziedojumiem biedrības Statūtos noteikto darbības mērķu* atbalstam:

Biedrība LTPPA
Maskavas iela 222c – 1B, Rīga
Reģ. Nr. 40008060031,

Konts: LV38UNLA0050015086480 SEB banka

Mūsu sertificētie speciālisti

Rita Zālīte

Neirografikas instruktore, strukturālo sistēmisko sakārtojumu vadītāja, grupu psiholoģisko treniņu vadītāja, virkne sertifikātu psiholoģiskam darbam ar mākslas metodēm (arī transpersonālām), sociālo zinātņu bakalaura grāds psiholoģijā, maģistra grāds cilvēkresursu vadībā.

Sertifikāti, kvalifikācija: neirografikas instruktore, strukturālo sistēmisko sakārtojumu vadītāja, grupu psiholoģisko treniņu vadītāja, virkne sertifikātu psiholoģiskam darbam ar mākslas metodēm (arī transpersonālām), sociālo zinātņu bakalaura grāds psiholoģijā, maģistra grāds cilvēkresursu vadībā.
Klienti: strādā ar pieaugušajiem grupās un individuāli.
Palīdz risināt tēmas: autentiskums un identitāte, pašrealizācija, radošuma attīstīšana, izvēļu izdarīšana, iekšējo ierobežojumu noņemšana, veseluma sasniegšana.
Prakses vieta: Rīgā, izbraukumos dažādās Latvijas pilsētās, online.
Kontakti: zrita@inbox.lv, mob.29277532

Marija Sorokina

Psihologs - krīzes gadījumu vadība, darbs ar sērām un zaudējumiem, integratīva pieeja savā darbā. Sociālo zinātņu bakalaura grāds psiholoģijā, Sociālo zinātņu maģistra grāds psiholoģijā (reģistrācija – klīniskais un veselības psihologs, konsultatīvais psihologs, pārrauga tiesības). EUROTAS sertifikāts transpersonālajā psihoterapijā.

Sertifikāti, kvalifikācija: psihologs – krīzes gadījumu vadība, darbs ar sērām un zaudējumiem, integratīva pieeja savā darbā. Sociālo zinātņu bakalaura grāds psiholoģijā, Sociālo zinātņu maģistra grāds psiholoģijā (reģistrācija – klīniskais un veselības psihologs, konsultatīvais psihologs, pārrauga tiesības). EUROTAS sertifikāts transpersonālajā psihoterapijā.
Klienti: strādā ar pieaugušajiem, bērniem un jauniešiem grupās un individuāli.
Palīdz risināt tēmas: resursu meklēšana, stiprināšana, līdzsvars un veselums, pusaudžu identitāte.
Prakses vieta: Rīgā
Kontakti: maria@btv.lv, mob.29171400

Ingrida Indāne

Bakalaura grāds – mākslas pedagoga kvalifikācija; mākslas maģistra grāds mākslas apakšnozarē, sociālo zinātņu bakalaura grāds psiholoģijā - praktiskā psihologa kvalifikācija. Divus gadus studējusi mākslas terapiju Rīgas Stradiņa Universitātē. EUROTAS sertifikāts transpersonālajā psihoterapijā kopš 2008. gada. Kopš 2020. gada UBIQUITY Universitātes doktorantūras studente programmā “Integrālā transpersonālā psiholoģija”. Darbā ar klientiem izmanto ekspresīvās mākslas terapijas un transpersonālās psihoterapijas metodes.

Sertifikāti, kvalifikācija: bakalaura grāds – mākslas pedagoga kvalifikācija; mākslas maģistra grāds mākslas apakšnozarē, sociālo zinātņu bakalaura grāds psiholoģijā – praktiskā psihologa kvalifikācija. Divus gadus studējusi mākslas terapiju Rīgas Stradiņa Universitātē. EUROTAS sertifikāts transpersonālajā psihoterapijā kopš 2008. gada. Kopš 2020. gada UBIQUITY Universitātes doktorantūras studente programmā “Integrālā transpersonālā psiholoģija”. Darbā ar klientiem izmanto ekspresīvās mākslas terapijas un transpersonālās psihoterapijas metodes.
Klienti: strādā ar pieaugušajiem grupās un individuāli, iekštelpās un brīvā dabā.
Palīdz risināt tēmas: sevis izpratne un savas dvēseles aicinājuma apzināšanās, problēmsituāciju risināšana, radošo spēju attīstība, sociālo un emocionālo iekšējo lomu analīze un sintēze. Izmainītu apziņas stāvokļu izpratne un iegūtās informācijas integrācija ikdienas dzīvē, šamaniskā pasaules uztvere, duālistiskā un vienotā/moniskā pasaules redzējumu pretrunas un to izpausme apzinātā rīcībā.
Prakses vieta: Satekles iela 2c, Rīga
Kontakti: artterapija@gmail.com, mob. 29528591

Aivis Dombrovskis

Bc.biol.; Bc.psych.; Mg.paed.; Mg.psych.; Dr.psych.; LU kvalifikācijas: Bioloģijas un ķīmijas skolotājs; Ekonomists - grāmatvedis., Psihoterpijas speciālists (LPB); Hipno-psihoterapeits (LHPB); Pašhipnozes instruktors (UK); Psiholoģisko traumu terapija ar EMDR metodi; B.Helingera “Organizāciju sakārtojumi un sistēmiskais koučings”; B.Helingera “Sistēmiskais darbs organizācijās un organizāciju uzstādījumi”; B.Helingera “Sistēmfenomenoloģiskā pieeja un sistēmiskie uzstādījumi” (KF); NLP (Lv); Tālākās energoinformatīvās attīstības kursi (visi līmeņi: Darbs ar enerģiju, auru utt.) (DEIR); S.Grofa meistarklase “Holotropā elpošana”; Transpersonālā meistarklase “Šamanisms”; EUROTAS sertifikāts transpersonālajā psihoterapijā.

Sertifikāti, kvalifikācija: Bc.biol.; Bc.psych.; Mg.paed.; Mg.psych.; Dr.psych.; LU kvalifikācijas: Bioloģijas un ķīmijas skolotājs; Ekonomists – grāmatvedis., Psihoterpijas speciālists (LPB); Hipno-psihoterapeits (LHPB); Pašhipnozes instruktors (UK); Psiholoģisko traumu terapija ar EMDR metodi; B.Helingera “Organizāciju sakārtojumi un sistēmiskais koučings”; B.Helingera “Sistēmiskais darbs organizācijās un organizāciju uzstādījumi”; B.Helingera “Sistēmfenomenoloģiskā pieeja un sistēmiskie uzstādījumi” (KF); NLP (Lv); Tālākās energoinformatīvās attīstības kursi (visi līmeņi: Darbs ar enerģiju, auru utt.) (DEIR); S.Grofa meistarklase “Holotropā elpošana”; Transpersonālā meistarklase “Šamanisms”; EUROTAS sertifikāts transpersonālajā psihoterapijā.
Klienti: Individuālie klienti; Grupu terapijas; Pāru terapija.
Palīdz risināt tēmas: Attiecību problēmas; Atkarības un līdzatkarības; Darbs ar iekšējo bērnu; Psihosomatiskas problēmas; Darbs ar paaudžu konfliktiem; Motivācijas, enerģijas problēmas; Problēmas, kas saistītas ar iepriekšējo dzīvi (regresijas terapija); Naudas problēmas; Biznesa veiksmes un stratēģijas; Biznesa iekšējā organizācija, struktūra.
Prakses vieta: Rīga (LV) un Londona (UK).
Kontakti: tel.+371 29440222; +44 7522062808; e-pasts: aivis_dombrovskis@inbox.lv; aivis@adhypnosis.com; Skype: Aivis Dombrovskis

Uno Lācis

Transpersonālais konsultants, Process Work (procesuāli orientētās psiholoģijas) fasilitātors, geštaltpraktiķis, attiecību konsultants, meditāciju un apzinātības prakšu pasniedzējs, EUROTAS sertifikāts transpersonālajā psihoterapijā.

Sertifikāti, kvalifikācija: transpersonālais konsultants, Process Work (procesuāli orientētās psiholoģijas) fasilitātors, geštaltpraktiķis, attiecību konsultants, meditāciju un apzinātības prakšu pasniedzējs, EUROTAS sertifikāts transpersonālajā psihoterapijā.
Klienti: strādā ar pieaugušajiem – individuāli, ar pāriem, grupām un organizācijām.
Palīdz risināt tēmas: attiecības ar sevi un citiem, autentiskums, psihosomatika, veģetatīvā distonija, darbs ar psihotraumām, izvēļu izdarīšana.
Prakses vieta: Rīgā un citur Latvijā, izbraukumos, online.
Kontakti: uno111@gmail.com, mob.27441709

Liene Vēsmiņa

Sertifikāti, kvalifikācija: Transpersonālās psihoterapijas speciāliste – EUROTAS sertifikāts, sertificēta psiholoģe, transpersonālo prakšu vadītāja, sertificēta ķermeņorientētās psihoterapijas speciāliste –APSySE, POA, arompsiholoģe, neiroveģeto terapijas virziena - Transpersonālā psihes un ķermeņa analīze veidotāja un attīstītāja.

Sertifikāti, kvalifikācija: Transpersonālās psihoterapijas speciāliste – EUROTAS sertifikāts, sertificēta psiholoģe, transpersonālo prakšu vadītāja, sertificēta ķermeņorientētās psihoterapijas speciāliste –APSySE, POA, arompsiholoģe, neiroveģeto terapijas virziena – Transpersonālā psihes un ķermeņa analīze veidotāja un attīstītāja.
Klienti: pieaugušie individuāli, pāri, grupas, jaunieši.
Palīdz risināt tēmas: psihosomatika, panikas lēkmes, ķermeņa, prāta un sirds kopveseluma veidošana, attiecību sarežģījumu risinājumi, pašvērtība un pašrealizācija, dzimtas mantojums, iekšējā bērna dziedināšana, iekšējie ceļojumi dvēseles uzdevumu apzināšanai.
Prakses vieta: Liepāja, Rīga, online
Kontakti: velive@inbox.lv, mob.29184719