Sertifikācija

Latvijas Transpersonālās psiholoģijas un psihoterapijas asociācijā (LTPPA) sākot ar 2022. gada maiju tiek sertificēti psihoterapijas speciālisti transpersonālajā psihoterapijā ar mērķi nodrošināt šo speciālistu kvalifikācijas atbilstību LTPPA standartiem.

Šo standartu pamatā ir Eiropas Transpersonālās Asociācijas EUROTAS Psihoterapijas Sekcijas (ESTP) vadlīnijas transpersonālās psiholoģijas un psihoterapijas speciālistu izglītībai un sertifikācijai, kas veidotas, vadoties no Eiropas Psihoterapijas asociācijas formulētajiem profesionālās izglītības un kompetences kritērijiem un Strasbūras deklarācijas par psihoterapiju (1990) vadlīnijām.

Latvijas Republikas tiesiskā regulējuma ietvaros prasības kandidātiem atbilst LR Ministru kabineta noteikumu Nr. 264 “Noteikumi par Profesiju klasifikatoru, profesijai atbilstošiem pamatuzdevumiem un kvalifikācijas pamatprasībām” noteiktajiem profesijas “psihoterapijas speciālists” (profesijas kods Nr. 2634 12) kvalifikācijas prasībām.

LTPPA biedru iesniegumus sertificēšanai izskata Sertifikācijas komisija. Ar prasībām sertifikācijai un iesniedzamo dokumentu sarakstiem biedri var iepazīties, jautājot informāciju transpersonal.lv@gmail.com