Sadarbība

LTPPA ir visciešākā sadarbība ar profesionālās tālākizglītības un pilnveides izglītības iestādi Transpersonālās izglītības institūts (TII), kurā iespējams apgūt profesionālās pilnveides programmu “Transpersonālā psiholoģija un konsultēšana”, kuras ilgums ir 4 gadi.  TII ir akreditēts Latvijā līdz 2024.gadam, kā arī saņēmis Eiropas Transpersonālās asociācijas Psihoterapijas nodaļas akreditāciju līdz 2026.gadam.

LTPPA ir Eiropas transpersonālās asociācijas EUROTAS biedrs kopš 2006.gada. 

Pieredzes apmaiņas un sadarbības projektu realizēšanai LTPPA sadarbojas arī ar speciālistiem no ASV Transpersonālās psiholoģijas asociācijas  Association for Transpersonal Psychology un Sofijas universitāti Sofia University Kalifornijā.