Latvijas Transpersonālās psiholoģijas un psihoterapijas asociācijā valde

Kopš 2021.gada 15.februāra

Rita Zālīte

Valdes priekšsēdētāja

Sociālo zinātņu bakalaurs psiholoģijā, maģistrs cilvēkresursu vadībā. Neirografikas speciāliste un instruktore, strukturālo sistēmisko sakārtojumu vadītāja. Viena no mākslas terapijas virziena attīstītājiem Latvijā, Latvijas mākslas terapijas asociācijas valdes locekle 2004-2010. Transpersonālās mākslas terapijas metodes apguvusi pie Fausto Sergeja Sommera (Šveice) un Natālijas Purnis (Krievija). Izmantojot mākslas metodes un citas pieejas, ar grupām un individuāli strādā kopš 2003.gada.

15 gadu darba pieredze kā vairāku augstskolu docētājai. Profesionālo interešu lokā simbolu psiholoģijas, sistēmisko sakārtojumu, mītu un pasaku, neirografikas, asociatīvo un orākula kāršu, labirintu un mākslas metožu izmantošana transpersonālajā konsultēšanā.

Aizraušanās: fotografēšana.
Facebook

Andris Mucenieks

Valdes priekšsēdētajas vietnieks

Sociālo zinātņu bakalaura grāds tiesību zinātnēs. Transpersonālās izglītības institūta absolvents programmā “Transpersonālā psiholoģija un konsultēšana”. Ilggadēja pieredze uzņēmējdarbībā. Apzinātības prakšu un meditācijas tehniku praktiķis.

Konsultēšanas darba pamatā holistiskā pieeja, izmantojot apzinātībā balstītu metožu, ķermeņa orientētas terapijas un regresīvo ceļojumu tehnikas. Padziļināti interesējas un pēta dažādas Austrumu un Rietumu vieduma tradīcijas un to mistiskās skolas.

Aizraušanās: pārgājieni dabā, meditāciju retrīti.

Ligija Braža

Valdes locekle

Sociālo zinātņu maģistre ekonomikā, Transpersonālā izglītības institūta 2020.gada absolvente, NLP meistare. Darbojas krīžu konsultāciju centrā “Skalbes” kā krīžu konsultants, sniedzot nepieciešamo emocionālo atbalstu. Konsultē individuālos klientus, izmantojot NLP un transpersonālās metodes mērķu, vērtību un sevis meklējumos. Vada grupas, meistarklases psihoemocionālo stāvokļu līdzsvarošanai.

Aizraušanās: labirintu pētniecība, veidošana un to izmantošana kā lielisku darba instrumentu dzīves situāciju refleksijai, analīzei, spēka un resursu meklēšanai.
Facebook