Transpersonālais klubs

Transpersonālais klubs ir atvērta brīvas gaisotnes tikšanās, sava veida transpersonālā laboratorija domu apmaiņai, mijiedarbībai un viedokļu formēšanai par tēmām, kas aktuālas LTPPA biedriem un transpersonālā kluba apmeklētājiem – interesentiem.

Transpersonālais klubs sāka darboties 2021.gada martā.

Transpersonlajā klubā ik reizi uzstājas daži LTTPA biedri kā galvenie runātāji. Ik reizi ir arī neliela meditācija kluba tikšanās tēmā. Un laipni aicināti uzdot jautājumus un izteikt savas domas visi klātesošie. Kluba formāts – dzīva saruna un klātesamība notiekošajā. Tikšanās netiek saglabātas ierakstā.

Dalība transpersonālā kluba sarunās LTTPA biedriem ir par velti, citiem interesentiem par ziedojumu, sākot no 5 eiro. Ik reizi nākamo kluba sarunu tēmu nosakām tikšanās laikā – lai atsauktos tam, kas patiesi aktuāls klātesošajiem. 

Martā runājām par Karpmana trijstūri (upuris, glābējs, vajātājs) un kā no tā izkāpt, aprīlī – par mīlestību un nemīlestību, maija tēma – iekšējais bērns. 

Tuvākās transpersonālā kluba tikšanās:

Rekvizīti ziedojumam:
Biedrība LTPPA
Reģ. Nr. 40008060031,

Konts: LV38UNLA0050015086480 SEB banka