Neirografika kā efektīva metode savas realitātes transformēšanai

Rita Zālīte

LTTPA Valdes locekle, psiholoģe un neirografikas speciāliste, neirografikas instruktore apmācībā, strukturālo sistēmisko sakārtojumu vadītāja

FB: https://www.facebook.com/zelta.kompass

Cilvēks, kurš sajutis transformācijas garšu, prieku par pārmaiņām un spēju pielāgoties nākotnes izaicinājumiem, uz visiem laikiem kļūst par aizrautīgu jaunu dzīves formu un sevis realizēšanas veidu meklētāju,” šie vārdi pieder arhitektam, psihologam, filozofijas zinātņu doktoram un analītiski estētiskā koučinga metodes – neirografikas autoram Pāvelam Piskarjovam, kurš pastāvīgi praktizē meditāciju, dzenbudisma prakses un tai-czi. Pāvels ir arī Krievijas transpersonālās psiholoģijas metra Vladimira Kozlova skolnieks jau vairāk kā 20 gadus un uzsver arī neirografikas kā metodes transpersonālo būtību – jo procesa laikā mēs saskaramies ar gana dziļiem bezapzinātā slāņiem un izmainītiem apziņas stāvokļiem.

 

Mans ceļš līdz neirografikai

Esmu psiholoģe, viena no mākslas terapijas pamatlicējām Latvijā un ar mākslas metodēm strādāju kopš 2003. gada, bet kopš 2013.gada esmu Latvijas Transpersonālās psiholoģijas un psihoterapijas asociācijas biedre. Transpersonālās idejas vislabāk saskan ar manu skatījumu uz pasauli, darba metodēm un sevi tajā visā. Kad ar neirografiku iepazinos online konferencē pirms pāris gadiem, uzreiz sapratu, cik šī metode ir jaudīga. Arī to, cik ārkārtīgi liela loma tam, pie kura neirografikas instruktora tu mācies, jo viņa personībai un pieredzei ir liela nozīme metodes apgūšanā. Pat, ja ļoti mīli neirografiku kā tādu, nebūt ne ar katru instruktoru būsi uz līdzīga viļņa. Man pašai tuvākais vēl aizvien ir neirografikas metodes autors Pāvels Piskarevs – viņa erudīcija, transpersonālais dziļums, atbrīvotība un sekmīga pašrealizācija arī materiālajā realitātē ļoti iedvesmo.

Kad pirmo reizi pamēģināju praksē neirografiku, pārliecinājumos par efektivitāti un tādu dziļumu, kurā ar citām mākslas metodēm man nav izdevies tikt. Tāpēc zibenīgi apguvu Lietotāja kursu, pēc vēl pāris mēnešiem, intensīvi mācoties un strādājot, izpildīju neirografikas speciālista sertifikācijas prasības, uzreiz sāku praktizēt un paralēli apgūt neirografikas instruktoru kursa moduļus, šīs mācības vēl turpinās. Taču man ir pilnas iespējas gan strādāt ar klientiem ar neirografikas metodēm, gan apmācīt un to arī aktīvi daru jau kopš 2019.gada vasaras.

Neirografika ir lieliska arī tai ziņā, kā ļoti viegli un efektīvi to var praktizēt arī virtuālajā vidē.

 

Neirografikas metode

Neirografikā saskaņā ar bāzes algoritma septiņiem soļiem noteiktā secībā un, fokusējot uzmanību uz saviem iekšējiem procesiem zīmēšanas laikā, tiek veidots zīmējums, kas cilvēkam sniedz dziļas atbildes par darba tēmu - neirografikā vienmēr zīmējumiem ir konkrēta tēma, kurā tiek meklēts optimālais risinājums un savs īpašs veids, kā aktualizēt šo tēmu.

Neirografika nav tikai zīmēšana, tas ir dziļš iekšējs darbs, emociju apzināšanās un izlādēšana, dialogs ar sevi un Visumu un arī apzinātības treniņš. Zīmēšanas laikā uzmanības fokuss vienlaikus ir uz četrām tēmām: manas jūtas, domas un ķermeņa reakcijas, atklāsmes šai brīdī. Vēlams to visu paralēli zīmēšanai arī pierakstīt.

Viena no neirografikas priekšrocībām – to sev aktuālo tēmu risināšanai var praktizēt arī patstāvīgi, kad ir apgūts sertificēta Lietotāja līmeņa apmācības kurss. Kad apgūti pamati, var turpināt darboties arī patstāvīgi – ar īpašo neirografisko jeb Piskareva līniju, grafisko formu un krāsu palīdzību sarunāties ar savu zemapziņu un nonākt pie atklāsmēm. Jautājums, vai proti sevi sadzirdēt un saprast, ir pieredze pašterapijā. Iesākumā noteikti labāk, ja blakus ir pasniedzējs, koučs, kurš palīdz formulēt tēmu un jautājumus, rosina pievērst uzmanību tām vai citām līnijām, veicina refleksiju, risinājumu ieraudzīšanu. Radīšanas process neirografikā mēdz būt emocionāli vētrains un arī ķermenis reaģē, jo apzināti ejam uz diskomfortu, domāšanas maiņu un jaunu iespēju atklāšanu. Turklāt, psihes aizsardzības mehānismu dēļ mēs paši sev īsti netiekam klāt, pavadonis noder. Internetā ir pieejamas arī dažādas neirografikas instruktoru radītas meistarklases un tematiskie cikli – gan maksas, gan bezmaksas. Maksas nodarbību priekšrocība – profesionāļa sniegtais atbalsts un klientam piemērotāko tehniku piemeklēšana individuālā darbā – atbilstoši tēmai un cilvēka personībai, kā arī atgriezeniskās saites sniegšana.

 

Neirografika – tā ir metode, kas palīdz mainīt neironu saites un tām līdzi – mūsu pārliecības, atvērtību resursiem, jaunām iespējām, risinājumiem. Neirografikā katram darbam ir konkrēta tēma, mērķis, un uz to mēs noskaņojamies ar meditāciju vai divas minūtes rakstot asociatīvos vārdus. Vienmēr jāsāk ar to, kas aktuāls un svarīgs šajā mirklī. Koncentrējoties uz tēmu, piemēram, manas attiecības ar māti, aktivizējas noteikta neironu kontūra. Pat, domājot par tādu universālu tēmu kā nauda vienam pasaule atklājas kā bezgalīgu iespēju vieta, citam smadzeņu šūniņas vēsta - jau tā ir slikti, var vēl atņemt, tad lai labāk nav.

Nereti sākumā cilvēki gaida, ka instruktors izskaidros viņu zīmējumu, taču šīs metodes būtība ir iemācīt zīmētājam pašam sadzirdēt un atkodēt savas iekšējo pasaules valodu un simbolus – mēs tikai uzdodam uzvedinošus jautājumus, piedāvajam pievērst uzmanību kādām zīmējuma vietām un, protams, norādam, ja zīmējumā nav veikti kādi bāzes algoritma posmi – piemēram, līniju krustojuma vietu apaļošana vai figūru fiksācija.

 

 

Pie kā var praktizēt un apgūt neirografiku?

Neirografiku apgūst darot, mācoties no praktizējoša meistara. Kāpēc pamēģināt? Aprunājieties ar tiem, kuri aizrāvušies ar neirografiku: viņiem acis spīd. Viņi ir mākslinieki, savas dzīves radītāji. Un garantēti pastāstīs par virkni brīnumainu pārvērtību, kas notikušas, kad viņi sāka zīmēt.

 

Sertificēts neirografikas speciālists savas pamatprofesijas kompetences ietvaros drīkst izmantot neirografikas metodes individuāli un grupā. Savukārt neirografikas instruktors jau ir tiesīgs mācīt citus – pasniegt Lietotāja kursu un mācīt arī citus pamata algoritmus - pavisam tādu ir desmit.

Neirografikas instruktora apmācību kurss ir nopietns, tas ilgst 9 mēnešus intensīvu mācību ar daudziem testiem, starppārbaudījumiem, praksi un diplomdarbu, paralēli apgūstot arī estētisko koučingu.

Neirografikas speciālistu Latvijā ir daži desmiti, instruktoru gan vēl nav tik daudz. Es pati turpinu apgūt neirografikas instruktora zināšanas, taču man jau ir tiesības pasniegt visus algoritmus, esmu nokārtojusi tam vajadzīgās atļaujas.

 

Pie kā mācīties? Katrs instruktors nāk ar savu personību, komunikācijas stilu, izglītības bāzi, profesionālo pieredzi, informācijas lauku un pieslēdz citu dimensiju. Intuitīvi atrodiet savējo – ar jums saprotamu domāšanas veidu, pasaules uzskatiem. Pie manis daudzi klienti ir atnākuši tāpēc, ka ļoti patīk mani zīmējumi, mana balss, enerģija vai svarīgi, ka man ir psihologa un strukturālo sistēmisko sakārtojumu vadītāja zināšanas, pārstāvu transpersonālo psiholoģiju, vadu meditācijas, esmu apguvusi mākslas metodes, pazīstama ar Reiki, Cigun, Taro, šamanisma praksēm un jau 17 gadus praktizēju.

 

Es ieteiktu sākumā atrast internetā kādu neirografikas bezmaksas meistarklasi – pamēģināt tai zīmēt līdzi. Arī manā Facebook lapā Zelta kompass ar Ritu Zālīti ir atrodami divu manu meistarklašu video – par mīlestības plūsmu un savu enerģijas krājumu apzināšanos un koncentrēšanu. Neirografikā ir svarīgi izvēlēties tādu nodarbību vadītāju, ar ko esat uz viena viļņa – jo nodarbību laikā vadītājs arī daudz runā, zīmē attiecīgo algoritmu, uztur atmosfēru, ir Plūsmā. Neirografika var būt gan ļoti garīga un transpersonāla, gan praktiski piezemēta un lietišķa – atkarībā no tā, kopā ar kādu instrukturu jūs zīmējat. Tāpēc atrodiet savējo, jums piemērotāko.

 

Tālāk jau iesaku pie šī instruktora pilnvērtīgi apgūt Lietotāja kursu – tajā iemācīties ierobežojumu noņemšanas algoritmu trīs variantos, kā arī nodomu izvilināšanas algoritmu. Jaudīgs instrumentu komplekts, kas palīdz patstāvīgi risināt praktiski jebkuru tēmu.

 

Zīmēšanas process bieži vien ir emocionāls. Cilvēki raud, smejas, var sākt sāpēt galva, uznākt drebuļi vai kļūt karsti. Zīmējot neirografiku, mēs satiekamies ar nezināmo un izejam no komforta zonas, laužam savas domāšanas šablonus, kas neļauj notikt vēlamajām pārmaiņām. Brīžiem pat piezogas dusmas, gribas zīmēšanu mest pie malas, bet ir tāds kaifs, kad iemācāmies ar līnijām dejot, saprasties, piemēroties realitātei, kurā viss mainās un ne tikai zīmējumā, bet arī dzīves situācijās savādāk reaģēt uz nezināmo un pārmaiņām. Procesa beigās nonākam līdz laimei, atvieglojumam un milzīgam enerģijas pieplūdumam. Neirografikas zīmēšana vakaros var traucēt aizmigt, jo pēc kādas lietas atrisināšanas parādās jauna enerģija. Darba noslēgumā cilvēks vēlreiz pārdomā izvēlēto tēmu. Nereti, pazīmējot stundu vai divas, jau viss ir mainījies ar plus nozīmi. Ar problēmu tikts galā, un cilvēks uz lietām jau spēj skatīties citādi. Tomēr parasti vēlams ar vienu tēmu strādāt 4-5 zīmējumos, niansētāk pārformulējot tēmu un izmantojot dažādas neirografikas tehnikas.

 

Pievērsties neirografikai vērts ne tikai tad, kad nomāc problēmas, samezglojumi. Tēmu spektrs ir neierobežots. Tās var būt gan smalkas iekšējās pasaules peripetijas, gan kontakts ar Radītāju. Varam strādāt ne tikai ar jūtām, lai izprastu sevi, lai atbrīvotos no seniem aizvainojumiem, celtu pašapziņu un optimismu, bet arī ar mērķi rast kontaktus ar eņģeļu pasauli, mīlestības enerģiju.

Esmu vadījusi neirografikas ciklus par pārpilnības domāšanu, par radošā potenciāla atraisīšanu, atvēršanos brīnumiem, vēlmju sasniegšanu, savas sievišķības atraisīšanu, sirds atvēršanu un sapņu piepildīšanu.

 

Ikdienišķās jeb komunālās problēmas ir viegli atrisināmas, apzinoties dažādos mērogus. Kad sēdam kā bizbizmārītes pļavā, rasas piliens mums šķiet milzīgs, bet garām ejošs zilonis to pat nepamana. Tā arī neirografika palīdz nonākt novērotāja pozīcijā un ieraudzīt sakarības kā no putna lidojuma – augstāka un abstraktāka domāšanas līmeņa nekā tas, kurā problēma radusies. Un tieši šajā līmenī var atrast risinājumu.

 

Uzziņai

Neirografika ir radoša pasaules transformēšanas metode, strapdisciplīnu prakse, kas ļauj veikt nepieciešamās personības izmaiņas, droši noņemt gadiem krātos iekšējos ierobežojumus un veiksmīgi modelēt jaunu - vēlamo realitāti.

 

Neiro” nozīmē nervu šūnas un saites starp tām, bet “grafika” stāsta par zīmēšanas metodi, ar kuras palīdzību cenšamies pārveidot neironu saites. - domāšanu, pārliecības un reakcijas. Atšķirībā no cilvēku valodas alfabēta, kurā daudz burtu, grafiskajā valodā ir tikai četri elementi: līnija, aplis, trīsstūris un četrstūris. Ikviens grafiskais stāsts tiek veidots no šiem elementiem. Jebkurai problēmai ir grafisks risinājums - viens no neirografikas 10 pamatprincipiem.

Neirografikā mēs soli pa solim mainām savus stereotipus. Šis universālais instruments nav panaceja, bet noskaņo uz pozitīvu dzīves uztveri un der visiem bez vecuma ierobežojumiem. Neirografiku veiksmīgi izmanto, darbojoties ar bērniem – pielietojot tieši bērniem piemērotas tehnikas.

Neirografika veicina gan personības izaugsmi un pašrealizāciju, labklājību, attiecību harmonizēšanu, gan arī atveseļošanos no psihosomātiskā spektra slimībām.

 

 

JAUNUMI

TRANSPERSONĀLĀS
IZGLĪTĪBAS INSTITŪTS

lasīt tālāk..


 

Jaunākie raksti

Uno Lācis: Mīlestība ir ...

Mīlestība ir viss, kas tev ir vajadzīgs...   ...

publikācijas

+ View

Rita Zālīte: ...

Neirografika kā efektīva metode savas realitātes ...

publikācijas

+ View

Ilga Kušnere: Atziņas ...

Atziņas par transpersonālās psiholoģijas metožu ...

publikācijas

+ View

Uno Lācis: Dzīvot ...

Dzīvot jēgpilnu un apzinātu darba un privāto ...

publikācijas

+ View

Ingrida Indāne: Top ...

Top jauna autormetode - Transpersonālā vides ...

publikācijas

+ View

Top jauna autormetode - ...

Ingrida Indāne, LTTPA biedre, MA, psiholoģe, ...

publikācijas

+ View

Klātienē 16 viesi un nav reģistrētu lietotāju

Scroll to top