Ētikas komisija

LTPPA Ētikas komisija sastāv no trīs LTPPA biedriem.  Ētikas komisiju ievēl LTPPA biedru kopsapulce. Ētikas komisija izstrādā un pilnveido Ētikas kodeksu un seko līdzi tā ievērošanai. Ētikas komisija sadarbojas ar LTPPA Valdi un Sertifikācijas komisiju.

LTPPA Ētikas komisija kopš 2021. gada 15. februāra:

1. Marija Sorokina
2. Iveta Letapure
3. Inga Gulbe