Sertificētie speciālisti

LTPPA sertifikācija ir sākusies 2022.gada pavasarī un turpinās. Par sertifikācijas jautājumiem lūdzu rakstīt LTPPA Sertifikācijas komisijas sekretārei Rutai Virbulei, e-pasts maratons42@gmail.com

Uz 2022.gada vasaru LTPPA ir 17 biedri, kas nokārtojuši starptautiskās transpersonālās organizācijas EUROTAS (https://eurotas.world/) sertifikāciju transpersonālajā psihoterapijā.

EUROTAS sertifikācijas prasības atbilst EAP (European Association for Psychotherapy) sertifikācijas prasībām (sk. 4. un 5. punktu: https://www.europsyche.org/app/uploads/2019/05/ECP-document-version-7-0-voted-AGM-Vienna-Feb-2017_offic.pdf)