Latvijas Transpersonālās psiholoģijas un psihoterapijas asociācijas valde

Ligija Braža

Valdes priekšsēdētāja

Sociālo zinātņu maģistre ekonomikā, Transpersonālā izglītības institūta 2020.gada absolvente, NLP meistare. Darbojas krīžu konsultāciju centrā “Skalbes” kā krīžu konsultants, sniedzot nepieciešamo emocionālo atbalstu. Konsultē individuālos klientus, izmantojot NLP un transpersonālās metodes mērķu, vērtību un sevis meklējumos. Vada grupas, meistarklases psihoemocionālo stāvokļu līdzsvarošanai.

Aizraušanās: labirintu pētniecība, veidošana un to izmantošana kā lielisku darba instrumentu dzīves situāciju refleksijai, analīzei, spēka un resursu meklēšanai.
Facebook

LTPPA valdē kopš 2021. gada

Ruta Virbule

Valdes locekle

Transpersonālās psihoterapijas speciālists

Piedāvā: psihoterapijas sesijas; supervīzijas sesijas inividuāli un grupām; meistarklases; angļu valodas privātstundas.

Es esmu laimīga, kad redzu satricinošas atklāsmes, pie kurām psihoterapijas klients nonāk pats, ieklausoties sevī, pasakot to skaļi un realizējot dzīvē, kas kļūst krāsaināka.

Es esmu iedvesmota, kad supervīzijas klients piepeši saprot, ka tā kritiskā balss jeb bulta, kas viņā duras un neļauj baudīt sava darba augļus, tiek šauta no loka, kas ir viņa rokās. Un, ka viņš pats var izvēlēties mērķi, kur šo bultu raidīt un kurā jomā būtu noderīgi izmantot šīs balss spēku.

Kontakti:
maratons42@gmail.com
+ 371 29257882
Facebook

LTPPA valdē kopš 2022. gada

Jolanta Jaunzeme

Valdes locekle

Transpersonālā izglītības institūta 2020.gada absolvente ar EUROTAS
sertifikātu transpersonālajā psihoterapijā, Life coaching sertifikātu un
bakalauru pedagoģijā.
“Metaforisko meža ceļojumu” izveidotāja un praktizētāja ar vairāk kā 20
gadu meditāciju pieredzi.
Darbā ar klientiem izmanto aromterapijas un Transpersonālās ķermeņa
terapijas prakses, metaforiskās kārtis, šamaniskos ceļojumus, apzinātības
un elpošanas prakses.
Klienti: Individuāli un grupās, klātienē un tiešsaistē.
Palīdz risināt tēmas: Personīgās garīgās krīzes, attiecību sarežģījumi,
traumas, trauksmes, pašrealizācijas jautājumi.
“Ceļam bez mērķa nav jēgas, taču bieži vien ceļš izrādās svarīgāks par
mērķi.”
Prakses vieta: Liepāja un tiešsaistē.

Kontakti:
jolanta.jaunzeme@gmail.com
+371 26425848
Facebook

LTPPA valdē kopš 2022. gada

Anand Abhaya
(Otto Dreijers)

Valdes loceklis

Tantras skolotājs, intimitātes koučs, somātiskās integrācijas praktiķis, gongu meistars.

Ķermeņorientētās terapijas virzienā darbojās kopš 2008. gada, Transpersonālās izglītības institūta 2021. gada absolvents, Tantras sanjasa kopš 2022. gada.

Klienti: Individuālie, pāri, grupas

Prakses vieta: Rīgā, izbraukumi, tiešsaiste

Kontakti:
+371 27893030 (zvani, īsziņas, whatsapp)
Facebook

LTPPA valdē kopš 2022. gada

Ilze Zviedrīte

Valdes locekle

Starptautiskā MBA maģistre (ASV, Vācija), pirtniece, Transpersonālās izglītības institūta absolvente, projekta Ziemeļu Vārti radītāja un autore, rakstniece, iedvesmas kāršu “Mēs visi esam zvaigznes” radītāja, vada apzinātības un meditāciju nodarbības, praktizē latvisko dzīvesziņu, mamma 4 bērniem.

Klienti: individuāli, grupas, meistarklases, retrīti.

Specializācija: personības un eksistenciālas krīzes, pašrealizācijas, dzimtas, attiecību jautājumi, emocionālās traumas, personības attīstības tēmas.

Darbā izmanto: Transpersonālas psihoterapijas un klasiskās psiholoģijas metodes, metaforu asociatīvās kārtis, apzinātības prakses, vizualizācijas, uz ķermeni orientētas prakses, šamanisma tehnikas.

Prakses vieta: Rīgā un Mārupē

Kontakti:

ziemeluvarti@gmail.com

+37129223319

FB un IG: Ziemeļu Vārti

LTPPA valdē kopš 2024. gada