Latvijas Transpersonālās psiholoģijas un psihoterapijas asociācijā valde

Kopš 2022.gada

Rita Zālīte

Valdes priekšsēdētāja

Sociālo zinātņu bakalaurs psiholoģijā, maģistrs cilvēkresursu vadībā. Neirografikas speciāliste un instruktore, strukturālo sistēmisko sakārtojumu vadītāja. Viena no mākslas terapijas virziena attīstītājiem Latvijā, Latvijas mākslas terapijas asociācijas valdes locekle 2004-2010. Transpersonālās mākslas terapijas metodes apguvusi pie Fausto Sergeja Sommera (Šveice) un Natālijas Purnis (Krievija). Izmantojot mākslas metodes un citas pieejas, ar grupām un individuāli strādā kopš 2003.gada.

15 gadu darba pieredze kā vairāku augstskolu docētājai. Profesionālo interešu lokā simbolu psiholoģijas, sistēmisko sakārtojumu, mītu un pasaku, neirografikas, asociatīvo un orākula kāršu, labirintu un mākslas metožu izmantošana transpersonālajā konsultēšanā.

Aizraušanās: fotografēšana.
Facebook

Ligija Braža

Valdes locekle

Sociālo zinātņu maģistre ekonomikā, Transpersonālā izglītības institūta 2020.gada absolvente, NLP meistare. Darbojas krīžu konsultāciju centrā “Skalbes” kā krīžu konsultants, sniedzot nepieciešamo emocionālo atbalstu. Konsultē individuālos klientus, izmantojot NLP un transpersonālās metodes mērķu, vērtību un sevis meklējumos. Vada grupas, meistarklases psihoemocionālo stāvokļu līdzsvarošanai.

Aizraušanās: labirintu pētniecība, veidošana un to izmantošana kā lielisku darba instrumentu dzīves situāciju refleksijai, analīzei, spēka un resursu meklēšanai.
Facebook

Anand Abhaya Otto Dreijers

Valdes loceklis

Tantrisko un šamanisko prakšu fasilitators, somātiskās integrācijas praktiķis, transpersonālais konsultants.
Transpersonālās izglītības institūta 2021. gada absolvents, somātiskās integrācijas prakses apgūst un praktizē 15 gadus.
Darbā izmanto transpersonālās un ķermeņorientētās metodes, tantriskās un šamaniskās prakses, intimitātes izglītību, somātisku integrāciju, kustību un deju.

Klienti: Individuālie, grupas, meistarklases
Prakses vieta: Rīgā Viļānu ielā un tiešsaistē

Kontakti:
+371 27893030 (zvani, īsziņas, whatsapp)
Facebook

Jolanta Jaunzeme

Valdes locekle

EUROTAS sertifikāts transpersonālajā psihoterapijā, Life coaching sertifikāts, bakalaurs pedagoģijā, Transpersonālās ķermeņa terapijas prakse

Klienti: Individuāli un grupās, klātienē un tiešsaistē
Palīdz risināt tēmas: Personīgās garīgās krīzes, attiecību sarežģījumi, traumas, trauksmes, pašrealizācijas jautājumi
Prakses vieta: Liepāja un tiešsaistē

Kontakti:
jolanta.jaunzeme@gmail.com
+371 26425848
Facebook

Ruta Virbule

Valdes loceklie

Transpersonālās psihoterapijas speciālists

Piedāvā: psihoterapijas sesijas; supervīzijas sesijas inividuāli un grupām; meistarklases; angļu valodas privātstundas.

Es esmu laimīga, kad redzu satricinošas atklāsmes, pie kurām psihoterapijas klients nonāk pats, ieklausoties sevī, pasakot to skaļi un realizējot dzīvē, kas kļūst krāsaināka.

Es esmu iedvesmota, kad supervīzijas klients piepeši saprot, ka tā kritiskā balss jeb bulta, kas viņā duras un neļauj baudīt sava darba augļus, tiek šauta no loka, kas ir viņa rokās. Un, ka viņš pats var izvēlēties mērķi, kur šo bultu raidīt un kurā jomā būtu noderīgi izmantot šīs balss spēku.

Kontakti:
maratons42@gmail.com
+ 371 29257882
Facebook